کمیته حمایت از خبرنگاران بسته شدن ده‌ها حساب کاربری فلسطینیان از سوی مدیریت فیسبوک را محکوم می‌کند

کمیته حمایت از خبرنگاران اقدام مدیریت فیسبوک در بستن ده‌ها حساب کاربری متعلق به فلسطینیان را که بدون هیچ هشدار و تذکر قبلی و یا دلیل قانع کننده‌ای صورت گرفته محکوم می‌کند و آن را در مخالفت آشکار با تمامی اسناد و قوانین بین‌المللی مربوط به آزادی نظر و بیان می‌داند.
کمیته حمایت از خبرنگاران با بسته شدن ده‌ها حساب کاربری فعالان فلسطینی و صفحات مؤسسات و شخصیت‌های حقوقی و رسمی و دولتی، بدون ذکر علتی از سوی مدیریت فیسبوک، مواجه شده است. 
همانا تدوام پیگرد محتواهای فلسطینی از سوی مدیریت فیسبوک طی چندین ماه اخیر، جانبداری آشکاری به نفع رژیم صهیونیستی به حساب می‌آید چرا که آمارها حاکی از افزایش شاخص نژادپرستی و تحریک علیه فلسطینیان در صفحات اسرائیلی فیسبوک است بدون آنکه مدیریت فیسبوک اقدامی برای توقف این تحریکات کرده و یا موضعی بی‌طرفانه در قبال گفتمان تنفری اتخاذ کند که به مرز تحریک به کشتار فلسطینیان رسیده است... همچنین در هر 71 ثانیه یک پست تحریک آمیز اسرائیلی علیه فلسطینیان نوشته می‌شود.
آمارها می‌گوید که از یک پست از هر 9 پست اسرائیلی‌ها درباره عرب، حاوی ناسزا و یا دعوت به خشونت است.
کمیته حمایت از خبرنگاران از ابتدای سال 2019 بیش از 100 تعرض فیسبوکی در حق محتواهای فلسطینی را تأیید کرده که شامل بستن 48 صفحه و حساب کاربری شخصی و همچنین 52 منع انتشار و حذف پست است و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که صفحه‌ها و گروه‌های راستی اسرائیلی مملو از اقدامات خشن و تنفرپراکنی علیه فلسطینیان در طول سال است و نتایج «شاخص نژادپرستی و تنفرپراکنی در شبکه های ارتباط اجتماعی اسرائیلی» که توسط «مرکز عربی توسعه رسانه اجتماعی» انجام شده است نشان می‌دهد که گفتمان خشن اسرائیلی علیه فلسطینیان در فیسبوک 82 درصد است.
کمیته حمایت از خبرنگاران به طور جدی معیارهای دوگانه مدیریت فیسبوک به ویژه در پیگرد دائمی محتواهای فلسطینی را نظاره می‌کند.
در ازای این هجمه علیه صفحه‌های فلسطینیان، تمامی مؤسسات حقوقی و هیئت‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و در رأس آن‌ها اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران، مؤسسه خبرنگاران بدون مرز، اتحادیه خبرنگاران، اتحادیه عرب، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل را به ضرورت دخالت و توقف پیگرد محتواهای فلسطینی فرا می‌خوانیم چرا که پیگرد محتواهای فلسطینی مخالف تمامی اسناد و قوانین بین المللی و به ویژه ماده 19 منشور جهانی حقوق بشر و ماده 10 کنوانسیون حقوق بشر اروپا که حامی آزادی بیان است و هر انسانی حق دارد بدون هیچ فشاری نظرات خودش را داشته باشد و همچنین ماده 9 منشور حقوق بشر و ملت¬های آفریقا و ماده 13 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر آمریکا که بر همان حق تأکید دارند، محکوم است.
•    از مدیریت فیسبوک می‌خواهیم که از پیگرد محتواهای فلسطینی دست بکشد و تمامی حساب‌های فلسطینی را که بسته شده‌اند، باز و فعالسازی کند.
•    تمامی اهالی رسانه و فعالان در جهان عرب و اسلامی و اقصی نقاط دنیا را به تحرک و فشار بر مدیریت فیسبوک دعوت می‌کنیم تا از طریق کمپین‌های توئیت مشترک، توقف پیگرد محتواهای فلسطینی و بازگشت حساب‌های کاربری آن ها را که بدون ذکر علت بسته شده اند، مطالبه کنند.
کمیته حمایت از خبرنگاران

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است