بیانیه دبیرکل محترم اتحادیه رادیو وتلویزیونهای اسلامی در خصوص روز جهانی قدس

مردم فلسطین امسال و در شرایط خاصی که محصول فشارهای سیاسی و توطئه¬های مستمر است، به بزرگداشت روز جهانی قدس بر اساس فراخوان امام خمینی (قدس سره) می¬پردازند. موضع¬گیری¬ها و اقداماتی که ترامپ در خصوص انتقال سفارت آمریکا به قدس انجام داده و خطر یهودی¬سازی و اسکان صهیونیست¬ها و تحریف تاریخ و تغییر نشان و وجهه اسلامی این شهر مقدس به یک شهر یهودی و همچنین تلاش برخی کشورها در اذعان به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و با توجه به نزدیک شدن موعد اعلام رسمی معامله قرن، مناسبت روز قدس امسال، صرف نظر از اهمیت همیشگی و معمول خود، اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. لذا در زمانی که توطئه معامله قرن در پی حذف مسئله فلسطین از اذهان ملت¬ها و پایین آوردن آن از صدر مسائل جهانی است، بزرگداشت روز قدس فرصتی جهت تمرکز دوباره موضع ملت¬ها بر مسئله فلسطین است. با توجه به این مسائل:
نخست: اتحادیه رادیو و تلویزیون¬های اسلامی هدف از بزرگداشت روز قدس در سال جاری را در نطفه خفه کردن توطئه معامله قرن می¬داند که قرار است اعلام شود و این معامله را توطئه¬ای در حق ملت فلسطین و در نتیجه در حق تمامی ملت¬ها و هویت و تاریخ آن¬ها دانسته وآن را سبب تبدیل شدن مسئله دفاع از قدس به مسئله دفاع از هر انسان آزاده و شریف و غیرتمند می¬داند.
دوم: اتحادیه از گزینه مقاومت علیه دشمن صهیونیستی حمایت کرده و این گزینه را تنها گزینه پیش¬روی ملت فلسطین و تمامی ملت¬های مستضعف دانسته و از حق ثابت فلسطینی-ها برای بازگشت به سرزمینشان و مشخص کردن سرنوشت و حکومت بر تمامی سرزمین فلسطین حمایت می¬کند.
سوم: اتحادیه، مقاومت و ایستادگی و اصالت ملت فلسطین و همچنین قهرمانان شهید و زخمی و زندانی آن¬ها را تحسین کرده و مؤسسات حقوقی را دعوت می¬کند مظلومیت این ملت را نشان داده و جنایات مشتمل بر تجاوز و محاصره علیه آن¬ها را روشن سازند.
چهارم: اتحادیه از سازمان¬های بین¬المللی می¬خواهد با توجه به وجهه انسانی و بین¬المللی مسئله فلسطین که به تمامی ملت¬ها مربوط می¬شود و اینکه مسئله¬ای فراتر از حدود مذهبی و دینی و محاسبات سیاسی بین¬المللی است، توجه ویژه¬ای نسبت به آن داشته باشند.
پنجم: اتحادیه از اهالی مطبوعات و اهالی قلم می¬خواهد سالگرد روز جهانی قدس را مناسبتی جهت تشکیل یک نهضت فکری برای دفاع از تمامی حق¬ها و آزادی¬ها به ویژه اینکه حق آزادی مطبوعات در ابعاد مختلف خود به مسئله فلسطین نزدیک می¬شود.
ششم: اتحادیه مؤسسات رسانه¬ای را به پوشش مطبوعاتی و رسانه¬ای گسترده¬ای از فعالیت¬های بزرگداشت روز جهانی قدس فرا می¬خواند. همچنین اتحادیه مؤسسات عضو را به پوشش گسترده راهپیمایی¬هایی که از روز جمعه 10 خرداد 1398 در سرتاسر دنیا بزگزار می¬شود، دعوت می¬کند.

با احترام فراوان
علی کریمیان
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون¬های اسلامی 

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است