همبستگی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با رئیس اتحادیه رسانه‌های یمنی در پی هدف قرارگرفتن منزل ایشان در صنعا از سوی دشمن

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی حمله ائتلاف دشمن به منزل رئیس اتحادیه رسانه‌های یمنی، آقای عبدالله صبری در صنعا را محکوم می‌کند و همبستگی خود را با اتحادیه رسانه‌های یمنی و رئیس آن اعلام کرده و برای ایشان طلب شفای عاجل از درگاه خداوند متعال را دارد. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی هدف قرار دادن آقای عبدالله صبری، شخصیت رسانه‌ای و غیرنظامی یمنی را دلیلی بر ناتوانی دشمن در برابر میزان اثرگذاری رسانه‌های یمنی در میادین جنگ و مقابله و نقش بزرگ رسانه‌های یمنی در رساندن حقیقت و برملا کردن جنایات صورت گرفته علیه ملت شجاع یمن می‌داند.
بار دیگر، اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی همدردی و همبستگی خود را با اتحادیه رسانه‌های یمنی اعلام کرده و برای آنها آرزوی توفیق در مسیر مقاومت و جهاد و تداوم نقش بزرگ رسانه‌های یمنی در میدان نبرد و دفاع از ملت یمن و استمرار در به دوش کشیدن این مسئولیت ملی و شرافتمندانه را دارد.
در پایان، اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی برای ارواح شهدا طلب رحمت و درود الهی کرده و برای مصدومان طلب شفا و برای ملت یمن آرزوی پیروزی را دارد.
با احترام و تقدیر
علی کریمیان
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی
26 اردیبهشت 1398

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است