بیانیه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در خصوص روز جهانی آزادی مطبوعات

روز 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات تحت عنوان «رسانه برای دموکراسی: مطبوعات و انتخابات در زمان گمراهسازی رسانهای» در تمام دنیا گرامی داشته میشود و به سبب اهمیت این موضوع، بیانیه زیر صادر از سوی اتحادیه صادر میشود: 
نخست: اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی، آزادی مطبوعات را تکمیل کننده حق مردم در دانستن و آگاهی میداند و این، دلیلِ بیان مسائل ملت ها از سوی اهالی مطبوعات و ابزارهای رسانهای و تأکید بر ضرورت یاری و پشتیبانی مطبوعات است تا ایفای نقش و مداومت آنها به عنوان تریبونی برای چند حزبی و دموکراسی تضمین گردد.
دوم: اتحادیه به اهمیت آنچه در گزارشهای بین المللی اخیر در خصوص نقض و تعرض به آزادی مطبوعات و رسانه در سطح دنیا آمده است، اشاره کرده و اتخاذ تدابیر لازم جهت تقویت آزادی مطبوعات و جلوگیری از این تعرضات را لازم میداند.
سوم: اتحادیه به تقویت ارزشهای ویژه کار رسانه¬ای نظیر حقیقت داشتن، دقت و بیطرفی، عدم انتشار اخبار جعلی و اطلاعات غیر دقیق به ویژه در فضای مجازی دعوت و تشویق میکند تا آزادی بیان، سهولت دستیابی به منابع اطلاعاتی و انتشار آن برای مردم حفظ شده و بازبینی جامع قوانین ناظر به کار مطبوعاتی و رسانهای و روشن ساختن و توسعه آن تضمین گردد.
چهارم: اتحادیه بر ضرورت توجه به تحولات مربوط به رسانه و حرفه خبررسانی تأکید میکند و آن را دلیلی بر ضرورت ایجاد جایگزین¬های رسانه جدید و همگامی با انقلاب فناوری جدید در جهت حفظ نقش رسانه و مطبوعات می¬داند چرا که نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع دارند.
پنجم: اتحادیه بر اهمیت فرصتی که این رخداد در اختیار رسانه¬ها قرار می¬دهد تأکید دارد تا به بحث درباره اهمیت رسانه و مسائل مربوط به آزادی مطبوعات، حقوق خبرنگاران، ارائه خوانش جامعی از اقدامات این حرفه در عرصه رسانهای و تهدیدات پیش روی آن بپردازند.
ششم: اتحادیه به زنده نگه داشتن یاد شهدای مطبوعات و رسانه دعوت میکند و یاد و خاطره افرادی که جان خود را در ایفای نقش رسانهای خود در سرتاسر عالم از دست دادهاند گرامی میدارد.
دبیرخانه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی
 

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است