جشنواره اتحاد و بازار فیلم اسلامی و نمایشگاه تجهیزات و فناوری رسانه

بازار فیلم اسلامی
به منظور ایجاد سازوکاری برای خرید و فروش و مبادله تولیدات پاک اسلامی و معرفی توانمندی اعضا و تولید کنندگان مسلمان، تشکیل گردید. در اولین دوره (1388)با مشارکت 50 شبکه و مؤسسه رسانه ای از 11 کشور، بیش از 500 اثر جدید عرضه شد.

جشنواره اتحاد
ویژه تولیدات اعضای اتحادیه و با هدف ایجاد رقابت سالم میان اعضا و ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات آن‌ها پایه‌گذاری شده است. اولین دوره (1388) با مشارکت بیش از 600 اثر از 48 شبکه رادیویی و تلویزیونی و تقدیر از 40 اثر برگزیده، 

 نمایشگاه تجهیزات و فناوری رسانه
 برای معرفی توانمندی های فنی و مهندسی و فناوری‌های جدید به اعضا شکل گرفت. نخستین و دومین نمایشگاه در مهر 89، مهر 90 و سومین نمایشگاه نیز با مشارکت 12 شرکت تولیدات فناوری رسانه از ج.ا.ایران در مهر 91 برگزار شده است.

 پروژه دین، رسانه و کودک

این پروژه با سه هدف اساسی پژوهش، سیاستگذاری و اطلاع رسانی با حمایت و هدایت اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی راه اندازی شد و نشست هایی با عناوین ذیل برگزار نموده است:

  • معنا و امکان آموزش و تربیت از طریق رسانه- خرداد91
  • اصول برنامه سازی آموزشی و تربیتی- خرداد 91
  • مطالعات میان رشته‌ای در حوزه رسانه، آموزش ودین- خرداد 91
  • نشست مقدماتی اصحاب مطبوعات، کودکان و نوجوانان – خرداد91
  • دونشست علمی دین، رسانه و کودک با تأکید بر آموزش‌های شهروندی – تیر 91
بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است