کناره‌گیری، تعلیق یا لغو عضویت

کناره‌گیری، تعلیق یا لغو عضویت.

  1.  در صورت نقض تعهدات یا اقدامی مغایر با شأن اتحادیه و بدون درخواست کناره‌گیری و با تصمیم شورای عالی عضویت عضو لغو یا تعلیق خواهد شد. این موضوع به اولین نشست مجمع عمومی برای بررسی و اخذ تصمیم مناسب موکول خواهد شد.
  2.  هر عضو حق دارد درخواست کناره‌گیری از اتحادیه را برای دبیرخانه ارسال کند. این درخواست قبل از ارائه در مجمع عمومی اجرایی نخواهد شد. عضو مورد نظر در بازه زمانی ارائه درخواست به دبیرخانه تا ارائه در مجمع عمومی تعلیق خواهد شد. هم چنین باید در این مدت به تمام تعهدات و مصوبات اتحادیه و وظایف مربوط به آن پایبند باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است