مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

  1. مجوز پخش از دستگاه‌های مربوطه.
  2. تصویر شرکت تجاری و شماره ثبت آن.
  3. منشور اخلاقی.
  4. بروشور معرفی مؤسسه رسانه‌ای.
  5. گزارش فعالیت‌های موسسه در سال‌های اخیر.
  6. نامه معرفی نمانیده ذی صلاح با ذکر مسؤولیت و امضا.
بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است