مراحل انتساب

مراحل انتساب

  1.  ارائه درخواست در قالب نامه دستی، و پر کردن نمونه‌های تعیین شده و ارسال آن به دبیرخانه.
  2.  بررسی و ارجاع درخواست توسط دبیرخانه به شورای عالی برای بررسی.
  3.  پذیرش موقت و ارجاع به مجمع عمومی یا رد درخواست.
  4.  تأیید و ثبت عضویت در مجمع عمومی.
بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است