ساز و کار عضویت

ساز و کار عضویت

  1.  ارائه درخواست و اعلام هدف عضویت به دبیرخانه به صورت دستی یا از طریق وبسایت.
  2.  انتظار برای دریافت نامه از دبیرخانه مبنی بر پذیرش درخواست و ارجاع آن به شورای عالی.
  3.  انتظار تا صدور مصوبه عضویت موقت از شورای عالی.
  4.  دریافت نامه اعلام وصول از دبیرخانه و امضای توافق‌نامه همکاری مشترک.
  5.  انتظار تا صدور مصوبه نهایی از مجمع عمومی و تأیید عضویت.
  6.  ارسال نامه‌ای به دبیرخانه مبنی بر پذیرش عضویت.
  7.  تسویه حق عضویت و اشتراک.
  8.  دریافت گواهی عضویت مربوط به سال جاری موافقت دبیرخانه.
بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است