حقوق و پایبندی‌ها

حقوق و پایبندی‌ها.

  1. حقوق: شرکت در نشست‌هایی که اتحادیه برگزار می‌کند. بحث درباره جدول کاری و پیشنهادهای ارائه شده. رأی‌دهی به مصوبات پیشنهادی. شرکت در فعالیت‌های اتحادیه و استفاده از خدمات ارائه شده و مشارکت و استفاده از مبادله خبر، برنامه، تولید مشترک، آموزش و تحقیقات. استفاده از کمیته‌ها، مراکز و مؤسسات منشعب شده از اتحادیه. معرفی یا کاندیداتوری برای عضویت یا قبول مسؤولیت در ارکان اتحادیه.
  2. پایبندی‌ها: پایبندی به اساسنامه، آئین‌نامه و مصوبات تعیین شده. عدم هر گونه فعالیت مخالف با اهداف و مصالح کلی اتحادیه، ارکان و اعضای آن. شرکت در فعالیت‌های اتحادیه و ارکان آن. پایبندی به مصوبات اتحادیه و ارکان آن. پرداخت حق انتساب و اشتراک سالانه. همکاری در تعیین راهبرد سالانه و اجرای آن پس از تأیید. پایبندی به همکاری با اتحادیه در فعالیت‌های مختلف.
بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است