انواع عضویت

تقسیم‌بندی عضویت در اتحادیه به شرح زیر است:

  1. اعضا: اعضای بنیانگذار که با همه شروط مطابقت داشته و همه حقوق و وظایف را دارند.
  2. شرکت‌کنندگاناعضای شرکت کننده‌ای که مطابق با شروط عضویت هستند، به دلیل مخالفت با یکی از شروط همه حقوق و وظایف را به جز حق کاندیداتوری، انتخاب و رأی دادن دارند.
  3. همکاران: اعضای همکار که با برخی شروط عضویت مطابقت داشته و بنا بر توافق‌نامه همکاری خاص و با توجه به صلاحدید مجمع عمومی درباره ضرورت همکاری با آن‌ها حقوق و وظایفی دارند.
  4. ناظران: اعضای ناظر که یک شخص یا مؤسسه بوده و سهم خاص و مختلف خود در زمینه کلی رسانه را داشته و مجمع عمومی تعیین اجازه نظارت آن‌ها را تعیین کرده و همه حقوق و وظایف معنوی را دارند.
بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است