بیانیه صادر شده از سوی دفتر اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در فلسطین

 اقدام رژیم اشغالگر اسرائیل در خصوص توقف پخش و منع فعالیت شبکه القدس به منزله ...

کمیته آموزش اتحاديه، خواستار برطرف کردن نیازهای آموزشی اعضا شد

در حاشیه جلسه عادی شورای عالی اتحادیه، کمیته سیاسی و خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های ...

توصیه کمیته سیاسی و خبر جهت ایجاد کمیته‌ای از مدیران اخبار و تأسیس کتابخانه آرشیوی دیجیتال

در حاشیه جلسه عادی شورای عالی اتحادیه، کمیته سیاسی و خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های ...

شورای عالی اتحادیه طرح‌های سال 2018 را بررسی کرد

شورای عالی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، دومین جلسه عادی از سومین دوره خود را ...

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است