کمیته آموزش اتحاديه، خواستار برطرف کردن نیازهای آموزشی اعضا شد

در حاشیه جلسه عادی شورای عالی اتحادیه، کمیته سیاسی و خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، در روز جمعه، 29 ژوئن 2018 برابر با 8 تیر 1397، جلسه عادی خود را به شماره 1/9/3/18.3، به ریاست جناب آقای کریمیان، دبیرکل اتحادیه و رئیس کمیته آموزش و با حضور جناب آقای مضر البکاء، رئیس شورای عالی و مشارکت آقایان دکتر طلال حاطوم، نائب رئیس کمیته و رئیس رادیو الرساله، حسین رزق، گزارشگر کمیته و مدیر مرکز آموزش اتحادیه UCMT و اعضاي كميته آقایان حسن شعبان، مدیر شبکه الساحات، حسن بشیر مدیر رادیو البشائر و دکتر ابراهیم زراقط مدیر شبکه الصراط در دفتر اتحادیه در بیروت برگزار کرد. همچنین ناصر اخضر، قائم مقام دبیرکل اتحادیه و دکتر محمد علی جعفر، معاون مطالعات و برنامه ریزی اتحادیه نیز در این جلسه شرکت کردند. گفتنی است مهمترین بندهای دستور کار جلسه که به بحث گذاشته شد، به شرح زیر است: 
-    اهداف عملیاتی کمیته و سازوکارهای اجرای آن. 
-    وظایف کمیته سیاسی و خبر
-    سیاست‌های کلی کمیته
-    برنامه‌ها (رویکردها)ی جدید
-    چشم انداز پنج ساله کمیته. 
-    بسته‌های جدید آموزشی
-    دانشکده رسانه‌ای
پس از بحث و بررسی بندهای فوق، چندین توصیه صادر گردید که مهمترین آن عبارت است از:
-    تشکیل یک کمیته برای بررسی نیازهای آموزشی اعضا.
-    تشکیل یک کمیته علمی برای ارزیابی متون آموزشی موجود و مشخص کردن عناوین متون جدید بر اساس نیازهای آموزشی. 
-    مکلف ساختن مرکز UCMT به انجام يك نظرسنجی به منظور اندازه گیری اثربخشی و نتایج آموزش و ارائه نتایج آن در جلسه آینده کمیته.
-    مکلف کردن مرکز UCMT به تهيه طرح نظام آموزشی اتحادیه. 
-    تکمیل چشم انداز پنج ساله آموزش رسانه‌ای در اتحادیه که از سوی مرکز UCMT تهيه شىه و توزیع آن در میان اعضا جهت اظهار نظر و بیان ملاحظاتشان.

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است